Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik PODGiK
Lucyna Idzik
Adres
28-200 Staszów, ul. Piłsudskiego 7
Telefon
15 866 50 12
Fax
15 866 50 74
Adres e-mail
idzikl@staszowski.eu
Przewodniczący ZUDP
Przewodniczący narad koordynacyjnych: Lucyna Idzik