Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Strona główna

Strona główna

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego

mgr inż. Andrzej Reczyński

 

e-mail: wing00@kielce.uw.gov.pl

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 15 75, 342 18 41
fax: +48 (41) 342 13 21 
budynek C, pok. 333

 

 

Pliki do pobrania