Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik PODGiK
Grzegorz Turek
Adres
26-110 Skarżyskio - Kamienna, Pl. Floriański 1
Telefon
41 395 30 83
Fax
41 395 30 88
Adres e-mail
grzegorz.turek@skarzysko.powiat.pl
Przewodniczący ZUDP
Przewodniczący narad koordynacyjnych: Mariusz Rozwadowski