Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik PODGiK
Piotr Trześniowski
Adres
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
Telefon
15 832 34 91
Fax
15 832 28 29
Adres e-mail
podgik_sandomierz@poczta.fm
Przewodniczący ZUDP
Przewodniczący narad koordynacyjnych: Robert Jarosz