Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik PODGiK
Jarosław Sadura
Adres
28-400 Pińczów, ul. Złota 7
Telefon
41 357 72 91
Fax
41 357 72 91
Adres e-mail
geodezja_pinczow@poczta.onet.pl
Przewodniczący ZUDP
Przewodniczący narad koordynacyjnych: Jarosław Sadura