Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik PODGiK
Adres
27-400 Ostrowiec Św., ul. Wardyńskiego 1
Telefon
41 249 92 25
Fax
41 247 60 47 w. 19
Adres e-mail
geodezja@tos.pl
Przewodniczący ZUDP
Przewodniczący narad koordynacyjnych: