Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik PODGiK
Paweł Sidor
Adres
27-400 Opatów, ul. Sienkiewicza 17
Telefon
15 868 47 06
Fax
41 868 47 42
Adres e-mail
podgik@opatów.pl
Przewodniczący ZUDP
Przewodniczący narad koordynacyjnych Mirosław Roszczypała