Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik PODGiK
Magdalena Szemraj
Adres
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44
Telefon
41 200 14 03
Fax
41 200 12 10
Adres e-mail
szemraj.m@powiat.kielce.pl
Przewodniczący ZUDP
Przewodniczący narad koordynacyjnych: Dorota Pietrzyk