Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik PODGiK
Mateusz Piotrowski
Adres
28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12
Telefon
41 350 23 35
Fax
Adres e-mail
podgik@powiat.kazimierzaw.pl
Przewodniczący ZUDP
Przewodniczący narad koordynacyjnych: Mateusz Piotrowski