Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik PODGiK
Robert Majcher
Adres
28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9
Telefon
41 386 75 10
Fax
41 386 75 11
Adres e-mail
rm@geo2602.pl
Przewodniczący ZUDP
Przewodniczący narad koordynacyjnych : Lucjan Średnicki