Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik PODGiK
Sławomir Sadowski
Adres
28 -100 Busko Zdrój, ul. Kopernika 6
Telefon
41 370 50 69
Fax
Adres e-mail
slawomir.sadowski@powiat.busko.pl
Przewodniczący ZUDP
Przewodniczący narady koordynacyjnej : Sławomir Sadowski