Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik PODGiK
Jolanta Guzik
Adres
25-619 Kielce, ul. Młoda 28
Telefon
41 36 76 854
Fax
Adres e-mail
jolanta.guzik@um.kielce.pl
Przewodniczący ZUDP
Przewodniczący narad koordynacyjnych: Jolanta Guzik, Teresa Struzik, Monika Łysek.