Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Geodeci Powiatowi

Array


Geodeta Powiatowy
Robert Jarosz
Powiat
Adres

27-600 Sandomierz

ul. Mickiewicza 34

Telefon
15 644 10 10, 644 11 11
Fax
E-mail
geodezja@powiat.sandomierz.pl