Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Geodeci Powiatowi


Geodeta Powiatowy
Łukasz Śliwiński
Powiat
Adres

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Wardyńskiego 1

Telefon
41 249 92 11
Fax
E-mail
ls@powiat.ostrowiecki.eu