Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Sposób załatwiania spraw

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy jakie załatwia Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Sprawy jakie załatwiają pracownicy  Oddziału  Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

 •  Skargi i interwencje na działanie geodetów uprawnionych oraz przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 •  Skargi i interwencje na działanie starosty /geodety powiatowego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 •  Skargi i interwencje na działanie prezydenta miasta na prawach powiatu /geodety miejskiego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 •  Skargi i interwencje na działanie Marszałka Województwa  /Geodety Województwa/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 •  Skargi i interwencje na działanie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej
 • Wydawanie dzienników praktyki zawodowej
   

Sprawy jakie załatwiają pracownicy  Wieloosobowego Stanowiska ds. Katastru i Scaleń Gruntów Rolnych:

 •  Odwołania od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 •  Odwołania od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/  w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.
 •  Sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.10.2013
Data modyfikacji : 25.05.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Daniel Drogosz
Autor : Daniel Drogosz