Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Skargi i wnioski

Aktualnie znajdujesz się na:

Przyjmowanie skarg i wniosków

mgr inż. Andrzej Reczyński

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30,
w godz. od 15.30 do 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Inspekcji.
Pracownicy Inspekcji przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30


pok. 332, bud. C1

Podstawa prawna:
1. Art. 229 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46),
3. Regulamin Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Metryka strony

Data publikacji : 08.10.2013
Data modyfikacji : 29.12.2023 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lucjan Średnicki
Autor : WIGiK