Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Kontakt

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz Osób Pracujących w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
mgr inż. Andrzej Reczyński

Bud. C, pok. 333

tel.: +48 (41) 342 15 75
fax: +48 (41) 342 13 21
e-mail: sekretariat.wigik@kielce.uw.gov.pl

 

WIG.I. Oddział Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

 

 
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Pokój Budynek
Halina Adamska Kierownik Oddziału 41 342 13 42 329 C

Roland Bugdalski

Paulina Mendala

 

Inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

 

41 342 18 35

41 342 11 21

 

328 C

 

WIG.II. Wieloosobowe Stanowisko ds. Katastru i Scaleń Gruntów Rolnych

 
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Pokój Budynek
Bożena Małkowska Starszy inspektor wojewódzki -
koordynator
41 342 18 02 330 C

Danuta Bil

Alina Gładyś

 

Starszy inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

 

41 342 18 36 327 C

 

WIG.III.Stanowisko ds. Obsługi Administracyjno Organizacyjnej

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Fax Pokój Budynek
Magdalena Starz

Inspektor, sekretariat

41 342 18 41

41 342 13 21

332  C

 

Metryka strony

Data publikacji : 16.10.2013
Data modyfikacji : 04.07.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Halina Adamska
Autor : Halina Adamska