Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Dzienniki praktyki zawodowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Dzienniki praktyki zawodowej od 31 lipca 2020 r.-wydaje Główny Geodeta Kraju

Informuję, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,  od dnia 31 lipca 2020 r. (Dz. U.z 2020 r. poz. 782) art. 44b. ust. 5-7 ustawy otrzymały nowe brzmienie:

 

  1. Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej Główny Geodeta Kraju

  2. Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 50 zł.

  3. Główny Geodeta Kraju prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej.

 

     

Metryka strony

Data publikacji : 20.02.2015
Data modyfikacji : 02.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Halina Adamska
Autor : Halina Adamska