Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która wejdzie w życie w dniu 12 lipca 2014 r. (z wyjątkiem przepisów: art. 1 pkt 17 lit. b w zakresie nadania nowego brzmienia art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1; art. 1 pkt 32, 34–36; art. 4, 6–8, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.), poniżej zamieszczamy:

1. Tekst ustawy z dnia 05 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897),

2. Ujednolicony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii roboczy tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zawierający wprowadzone zmiany,

3. Teksty rozporządzeń wchodzących w życie w dniu 12 lipca 2014 r. na podstawie przepisów art. 12d ust. 1 i 2 oraz art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.07.2014
Data modyfikacji : 09.07.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lucjan Średnicki
Autor : Lucjan Średnicki