Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) opisano w art. 3 (str. 17-20) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 903)  i dotyczą przede wszystkim narad koordynacyjnych oraz zmian w cenniku załączonym do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W załączeniu tekst ustawy zmieniajacej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.07.2016
Data modyfikacji : 06.07.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lucjan Średnicki
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna