Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Wzory wniosków

Aktualnie znajdujesz się na:

Wniosek o wydanie dziennika praktyk zawodowych

Informuję, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,  od dnia 31 lipca 2020 r. (Dz. U.z 2020 r. poz. 782) art. 44b. ust. 5-7 ustawy otrzymały nowe brzmienie:

1.Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej Główny Geodeta Kraju
2.Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 50 zł.
3.Główny Geodeta Kraju prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej.

 

Metryka strony

Data publikacji : 31.12.2019
Data modyfikacji : 31.08.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Halina Adamska
Autor : Halina Adamska