Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Regulamin Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej