Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Sposób załatwiania spraw

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy jakie załatwia Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Sprawy jakie załatwiają pracownicy  Oddziału  Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

 •  Skargi i interwencje na działanie geodetów uprawnionych oraz przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 •  Skargi i interwencje na działanie starosty /geodety powiatowego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 •  Skargi i interwencje na działanie prezydenta miasta na prawach powiatu /geodety miejskiego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 •  Skargi i interwencje na działanie Marszałka Województwa  /Geodety Województwa/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 •  Skargi i interwencje na działanie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej
 • Wydawanie dzienników praktyki zawodowej
   

Sprawy jakie załatwiają pracownicy  Wieloosobowego Stanowiska ds. Katastru i Scaleń Gruntów Rolnych:

 •  Odwołania od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 •  Odwołania od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/  w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.
 •  Sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

==========================================================================================================================================

Szanowni Państwo !

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 w okresie, o którym mowa w § 1 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 13  marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2- „ koronawirusa ", aby  skutecznie chronić zdrowie zarówno klientów Urzędu, jak i pracowników, zostały wprowadzone zmiany  w sposobie przyjęć klientów Urzędu polegające na:

 • wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów oraz możliwości umawiania się w siedzibie Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach,

 • w sytuacjach, w których jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Procedury będą obowiązywały do odwołania, o czym będą Państwo informowani na bieżąco.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i zrozumienie dla tak przyjętego przez Nas sposobu postępowania w tym trudnym dla wszystkich okresie .

 

Metryka strony

Data publikacji : 14.04.2020
Data modyfikacji : 13.01.2022 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Halina Adamska
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Karograficzna
Autor : Halina Adamska