Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

  • Główny Geodeta Kraju

Główny Geodeta Kraju
Alicja Kulka

ul. Żurawia 6/12
00-926 Warszawa
tel. (22) 56 31 444, 56 31 333

email: gugik@gugik.gov.pl,

http://www.gugik.gov.pl/urzad/kierownictwo

 

  • Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w likwidacji)

Centralny Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Jana Olbrachta 94 B,
01-102 Warszawa,
tel. 0 22 532 25 01, fax. 0 22 532 25 96
http://www.codgik.gov.pl/

  • Geodeta Województwa Świętokrzyskiego

Geodeta Województwa Świętokrzyskiego
Henryka Baran

al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
tel.: (41) 395-18-75
adres e-mail: henryka.baran@sejmik.kielce.pl

 

  • Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Justyna Wikło -  kierownik

al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
tel.: (41) 395-13-63
adres e-mail: wodgik@sejmik.kielce.pl


 

Metryka strony

Data publikacji : 08.10.2013
Data wytworzenia : 30.08.2019
Data modyfikacji : 29.12.2023 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Halina Adamska
Autor : Halina Adamska